Frivilligprisen 2022

Tiden er inne for å nominere kandidater til årets Frivilligpris. Alle kan komme med forslag. Begrunnede forslag skal sendes til daglig leder for Frivillig Sentralen innen 01. November 2022

Aldersgruppe: For alle

Frivilligprisen vil bli overrakt vinneren på julemiddagen for de frivillige på frivillighetens dag, 5. desember.

Hvem kan nomineres til Frivilligpris?
«Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn». 

Hvordan nominere?
Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til daglig leder Trond A. Johansen, Frivilligsentralen, Breidokkgutu 10, 3550 Gol innen 01. november 2022 Kan også sendes på e-post til Frivillig Sentralen: frigol@online.no Husk å oppgi navn på din kandidat, begrunnelse, samt ditt telefonnummer og adresse.

Spørsmål kan rettes til daglig leder på Frivilligsentralen på mobil: 97 00 35 09

Tidligere vinnere av Frivilligprisen på Gol

2021 Evy Kristiansen 
2020 Sigrid Hoftun og Inger Lagmannsgård
2019 Lions Gol
2018 Sigrid Rogne
2017 Hans Eidsgård
2016 Ole Halvard Jorde
2015 Wigger Liahagen
2014 Marie og Owe Treverket
2013 Gunhild Sørum
2012 Solveig Villand Lindheim
2011 Olav Garthus
2010 Jon Brunborg
2009 Gerd og Kåre Møllerplass
2008 Olav Skredderberget
2007 Reinhardt Granli og Kari Klepp
2006 Ikke utdelt
2005 Bjørg Brenn
2004 Bjørg Møllerplass
2003 Grethe og Tore Flaathen
2002 Kristine Wangen
2001 Gudrun Aasen og Harald Hoftun
2000 Aslaug Auråker

2023 © Gol frivilligsentral