Gol Helselag

Gol Helselag er en frivillig organisasjon som arbeider for helse og trivsel i bygda. Vi er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff) sentralt.

Aldersgruppe: For alle

NASJONALFORENINGEN for Folkehelse, GOL HELSELAG 

 AKTIVITETER
Våre merkesaker er hjerte- og karsykdommer, eldre med vekt på demens, barn og familie, integrering av flyktninger, og vi driver Frivilligsentralen Gol med mange aktiviteter.  

Gol Helselag driver Helselagsstugu der Frivilligsentralen holder til. Her holdes bl.a. styremøter, opplysningsmøter, torsdagstreff for kvinner.

Historikk
Gol Helselag ble stiftet i 1947 og arbeidet ivrig med å få til første "Sjukustugu" på Gol, fysioterapi og heimehjelp ble satt i gang av helselaget og er senere overdratt av Gol kommune. Helselaget innredet loftetasjen på Helsetunet til velferdssenter for eldre. Seinere ble gamle sjukestugu tatt i bruk under navnet Helselagsstugu. Helselaget har samlet inn midler til ominnredning, drift og tiltak av mange slag og Helselagsstugu er i dag en samlingsplass for bygda basert på frivillig arbeid.
Videre stod helselaget for utgraving og bygging av behandlingsbasseng under aldersavdelingen, godt støttet økonomisk av folk i bygda. Bassenget var i drift i mange år.

 

2023 © Gol frivilligsentral