Fårefestivalen 2020 - Barn og unge

Fårefestivalen 2020 - Barn og unge. Et arrangement for de under 25 år.

Aldersgruppe: 0 til 25 år

Gol Frivilligsentral samarbeider med Gol ungdomsklubb, Gol ungdomsråd, Metallheads Against Bullying, A-larm Hallingdal og Gol IL for å arrangere Fårefestival for barn og unge. I tillegg til disse har vi flere lag/organisasjoner som vil delta på området for barn og unge, ikke alle er avklart ennå med hva de vil bidra med under festivalen.

Målsetningen er på sikt å forandre de unges holdning til rus. Starten er under Fårefestivalen hvor vi synliggjør alle som drar i samme retning. For deretter å bruke arenaer hvor de unge deltar til å ha temakvelder. Bruk av foredrag, samtalegrupper og informasjon.

Bakgrunnen for prosjektet er at vi i mange år har sett at de unges holdning til diverse rus har forandret seg drastisk i Hallingdal. Det har blitt mer og mer akseptert å prøve ut diverse innen rus. Med mer rus i bildet, kommer de andre utfordringene innen seksualitet, hærverk osv. Skal man forandre på folks holdninger må man starte med de unge. De unge er dyktige til å påvirke de voksne til å endre holdninger.

Før, under og etter festivalen trenger vi folk.


Før festivalen:
Rigge området

Under festivalen:
Vakter, servicemedarbeidere og ryddemannskap


Etter festivalen:
Rydde området


Program for helgen kommer når det er spikret

Kontakt

Breidokkgutu 10
3550 Gol

Organisasjonsnummer
971310898

Sosiale media

2021 © Gol frivilligsentral