Torsdagstreffet

En flerkulturell møteplass for kvinner

Nasjonalforeningen Gol Helselag har i flere år drevet et flerkulturelt kvinneprosjekt sammen med Gol Røde Kors og Diakoniutvalget i Gol. Vi møtes en torsdag i måneden på Helselagsstugu. Se nedenfor.

Hvert møte har et tema med foredragsholder. Vi spiser mat fra forskjellige land, hygger oss, prater norsk og har gjerne litt underholdning, sang, dans/leik. Trimrommet er også åpent.

Det er behov for mange frivillige kvinner som kan snakke norsk

Møtetid: 18.30 – 21.30

Pris; voksne kr. 20,- og barn kr. 10,-

2023 © Gol frivilligsentral